Рубрика «Питання юристу»

До редакції газети від наших читачів надходять запитання юридичного характеру.

Нагадуємо, для того, щоб питання були розглянуті з подальшою публікацією відповідей, надсилайте їх на електронну пошту: [email protected]

Працюю директором навчально-виховного комплексу, чи можу я ще суміщати на 0,5 ставки посаду завідувача дошкільного відділення?

Відповідь юриста:

Так Ви можете працювати ще на одній посаді, це Ваше право, яке передбачено законодавством. Згідно ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн. Відповідно до п. 1. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43 сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця за наймом. Окрім роботи та сумісництвом є суміщення професій/посад, яке здійснюється на тому самому підприємстві в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. При суміщенні посад окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням.