Одеський регiон є пріоритетним для реалiзацiï вiдповiдних програм Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, зокрема, проведення тренiнгiв з мiжнародного гуманiтарного права для мiсцевих представникiв правоохоронних органiв, вiйськових та прикордонникiв.

Про що запевнила голова делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні – пані Флоранс Жиллєт, під час робочої зустрічі з головою Одеської ОДА Сергiй Гриневецький.

Як повідомляють в облдержадміністрації, основною темою обговорення у ходi робочоï зустрiчi стали напрямки дiяльноcті Червоного Хреста в Украïнi, зокрема:

– захист постраждалих мешканцiв у зонi збройного конфлiкту на cходi краïни;

– тiсне спiвробiтницьво з мiсцевою владою, зокрема, з питань довгострокового забезпечення соцiальним житлом тимчасово перемiщених осiб;

– створення належних соцiально-економiчних умов для iнтеграцiï та розвитку груп тимчасово перемiщених осiб в Одеськiй областi (зокрема, з урахуванням позитивного досвiду у с. Маяки та с. Фонтанка).