На Одещині у червні 2021 року була видана перша у своїй темі монографія ізмаїльського дослідника Андрія Шевченко – «Господарський комплекс Буджака у ХІХ – на початку ХХ ст.: історія регіональної економіки».

Про що редакції «Тезис Одещини» повідомила ГО «Краєвєд».

Автор, член громадської організації вперше детально дослідив формування господарського комплексу Півдня Бессарабії у контексті становлення ринкових відносин в економічній системі Росії та Румунії того часу. Значної уваги було приділено законодавчим засадам Російської імперії та Румунії, які значно вплинули на етнічні, соціальні, економічні процеси в краї та призвели до перетворення Буджака на провідний господарський, транспортний регіон дунайської торгівлі.

Наведені статистичні відомості у повній мірі розкривають місце Буджака у торгових операціях придунайсько- чорноморського регіону ХІХ – початку ХХ ст.

В монографії вперше комплексно досліджено еволюцію сільського господарства краю від натурального, напівкочового до ринкового, орієнтованого на потреби європейського споживача продовольства. В роботі спростовуються тези про відсталість регіональної промисловості та слабкість внутрішнього ринку, про відсталість Буджака у часи османського та румунського панування.

Як зазначають у ГО «Краєвєд», незважаючи на історико-економічний характер роботи вона містить цікавий матеріал про роль окремих етносів Бессарабії у формування економічної системи Буджака. Книга розрахована для всіх, хто цікавиться регіональною економічною історію Півдня Бессарабії.

Монографію можна завантажити на сайті ГО «Краєвєд» за посиланням: kraeved.od.ua/book/sh/shevchenko_hospodarskyi_kompleks_budzhaka.php

Шевченко Андрій — кандидат історичних наук, доктор філософії, доцент. Член громадської організації «Краєвед». У 2004 р. з відзнакою закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «історія та правознавство». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Зовнішня торгівля портів на Півдні України у другій половині XIX початку ХХ ст.». Автор понад 20 наукових праць з економічної історії Півдня Бессарабії.