В Одесі, міський департамент екології здійснив моніторинг повітряного басейну міста-мільйонника.

Як йдеться, моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на кордонах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об’єктів Одеси, у прибережній зоні, а також у парках і скверах, згідно із затвердженим планом-графіком.

За звітний період пересувною муніципальною лабораторією здійснено 276 спостережень з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Здійснено 1668 визначень концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по 6 компонентах: оксиду вуглецю, озону, сірководню, діоксиду сірки, пилу та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу пересувної муніципальної лабораторії та мережі стаціонарних постів спостережень, на території міста (залізничний вокзал, автовокзал, вул. Балківська, вул. Чорноморського козацтва, район Херсонського скверу, Олександрівський просп.) спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду, фенолу та сумі вуглеводнів.